درباره شنوایی | نکات ارتباطی برای اعضای خانواده

اکثر کم شنوایی‌ها امروزه هنگام تولد قابل شناسایی هستند، با اقدام سریع و مهیا کردن تکنولوژی مناسب و شروع برنامه‌های تربیت شنوایی، سن شنوایی فرزند شما مطابق با سن شنوایی یک بچه نرمال از لحاظ شنوایی خواهد بود.

اعضای خانواده‌ای که فرزند آنها نشانه‌هایی از کم‌شنوایی نشان می‌دهد احتیاج به مشاوره دارند، پدر و مادر فرزند نقش اصلی را در انتقال این مشاوره بین سایر اعضای خانواده ایفا می‌کنند.

موضوع اصلی که باید در نظر گرفت این است که شما هیچگاه نباید احساس خوب یا بدی به این موضوع نشان دهید فرزند شما کم شنواست و هم خود او و شما باید با این موضوع کنار بیایید و او را همینطور بپذیرید. سعی کنید تا آنجا که امکان دارد طوری رفتار نکنید که فرزند شما به این فکر بیفتد که بخاطر ناشنوا یا کم‌شنوا بودنش در برخورد با او تفاوت وجود دارد.

احساس اندوه، انکار، عصبانیت، افسردگی و قبول مسئله به ترتیب برای اعضای خانواده (پدر و مادر) پیش خواهد آمد که مشاوره شما با یک متخصص گذر از احساس موارد فوق و رسیدن به مرحله قبول مسئله را سریع‌تر پیش خواهد برد.

در مرکز سمعک تهران این مشاوره رایگان و بدون هیچ هزینه‌ای انجام خواهد شد.