سمعک | برندهای سمعک | ویدکس

شرکت Widex دانمارک یکی از 6 تولید کننده اصلی سمعک می باشد. این شرکت از ابتدای فعالیت خود تولیدات خود را به شیوه منحصر به فرد خود انجام می داد و تا کنون در آن بسیار موفق بوده است. صدای سمعک ویدکس و آسانی کار با سمعک ها زبان زد تمامی شنوایی شناسانی است که در حوزه سمعک فعالیت می کنند. گفته می شود کاربری که از سمعک ویدکس استفاده می کند به سختی صدای سمعک دیگری را می پذیرد، و این حرف کما بیش حرف درستی است.

سری سمعک های Evoke

سال تولید 2018

سری سمعک های Beyond

سال تولید 2016

سری سمعک های Unique

سال تولید 2014

سری سمعک های Evoke (سال تولید 2018)

جدیدترین محصول شركت ویدكس می باشد، از ویژگی های منحصر به فرد این سمعك می توان به قابلیت اتصال آن به iPhone بدون هیچ وسیله جانبی اشاره كرد (فقط در مدل Fusion 2) این سری سمعك ها را می توان سمعك های فرا هوشمند نامید.
این سمعك در سه كلاس 440، 330، 220 و 110 وجود دارد.
سمعك های داخل گوشی EVOKE بسته به نوع سایز آن نامگذاری می شوند، برای مثال Micro CIC، CIC، XP سمعك های رسیور داخل كانال EVOKE اگر سایز باتری آن 10 باشد: Passion و اگر سایز باتری آن 312 باشد: Fusion نام دارد و مدل رسیور داخل كانال قابل اتصال به iPhone این سمعك: Fusion2 نام دارد. سمعك های پشت گوشی EVOKE مدل سوپر پاور قوی: Fashion POWER مدل پشت گوشی معمولی: Fashion و مدل پشت گوشی باز (كوچك): Fashion mini

Fashion Power

صدای واضح و طبیعی همراه با تكنولوژی وایرلس كه امكان ارتباط دو گوشی را فراهم میكند.

 • دارای قابلیت Wireless

 • دارای قابلیت توانبخشی وزوز گوش

 • محدوده شنوایی: متوسط تا شدید - عمیق

Fashion

صدای واضح و طبیعی همراه با تكنولوژی وایرلس كه امكان ارتباط دو گوشی را فراهم میكند.

 • دارای قابلیت Wireless

 • دارای قابلیت توانبخشی وزوز گوش

 • محدوده شنوایی: متوسط تا شدید

 • اندازه سمعک: ظریف

Fashion MINI

صدای واضح و طبیعی همراه با تكنولوژی وایرلس كه امكان ارتباط دو گوشی را فراهم میكند.

 • دارای قابلیت Wireless

 • دارای قابلیت توانبخشی وزوز گوش

 • محدوده شنوایی: ملایم تا متوسط - شدید

 • اندازه سمعک: بسیار ظریف

Fusion

با سمعك Fusion تجربه شنوایی مورد علاقه خود را بدست آورید. نویز كمتر و گفتار واضح تر

 • دارای قابلیت Wireless

 • دارای قابلیت توانبخشی وزوز گوش

 • محدوده شنوایی: ملایم تا عمیق بسته به رسیور

 • اندازه سمعک: بسیار ظریف

Passion

بسیار پر قدرت و در عین حال مخفی. Passion نشان میدهد كه كار های بزرگ از اندازه كوچك بر می آید.

 • دارای قابلیت Wireless

 • دارای قابلیت توانبخشی وزوز گوش

 • محدوده شنوایی: ملایم تا شدید بسته به رسیور

 • اندازه سمعک: نامرئی

In The Ear

سمعك داخل گوشی كه متناسب با كانال گوش و به صورت منحصر به فرد ساخته می شود و صدا های آزار دهنده و نویز های فركانس بالا را از بین می رود.

 • دارای قابلیت Wireless

 • دارای قابلیت توانبخشی وزوز گوش

 • محدوده شنوایی: ملایم تا شدید

 • اندازه سمعک: نامرئی

سری سمعک های Beyond (سال تولید 2016)

از سری محصولات اخیر شركت ویدكس می باشد، از ویژگی های این سمعك می توان به قابلیت اتصال آن به iPhone بدون هیچ وسیله جانبی اشاره كرد (فقط در مدل Fusion 2) همچنین در مدل BEYOND Z امكان استفاده از شارژر را دارند.
این سمعك در سه كلاس 440، 330، 220 و 110 وجود دارد.
سمعك های داخل گوشی BEYOND بسته به نوع سایز آن نامگذاری می شوند، برای مثال Micro CIC، CIC، XP سمعك های رسیور داخل كانال BEYOND اگر سایز باتری آن 10 باشد: Passion و اگر سایز باتری آن 312 باشد: Fusion نام دارد و مدل رسیور داخل كانال قابل اتصال به iPhone این سمعك: Fusion2 نام دارد. سمعك های پشت گوشی BEYOND مدل سوپر پاور قوی: Fashion POWER مدل پشت گوشی معمولی: Fashion و مدل پشت گوشی باز (كوچك): Fashion mini

Fashion Power

صدای واضح و طبیعی همراه با تكنولوژی وایرلس كه امكان ارتباط دو گوشی را فراهم میكند.

 • دارای قابلیت Wireless

 • دارای قابلیت توانبخشی وزوز گوش

 • محدوده شنوایی: متوسط تا شدید - عمیق

Fashion

صدای واضح و طبیعی همراه با تكنولوژی وایرلس كه امكان ارتباط دو گوشی را فراهم میكند.

 • دارای قابلیت Wireless

 • دارای قابلیت توانبخشی وزوز گوش

 • محدوده شنوایی: متوسط تا شدید

 • اندازه سمعک: ظریف

Fashion MINI

صدای واضح و طبیعی همراه با تكنولوژی وایرلس كه امكان ارتباط دو گوشی را فراهم میكند.

 • دارای قابلیت Wireless

 • دارای قابلیت توانبخشی وزوز گوش

 • محدوده شنوایی: ملایم تا متوسط - شدید

 • اندازه سمعک: بسیار ظریف

Fusion

با سمعك Fusion تجربه شنوایی مورد علاقه خود را بدست آورید. نویز كمتر و گفتار واضح تر

 • دارای قابلیت Wireless

 • دارای قابلیت توانبخشی وزوز گوش

 • محدوده شنوایی: ملایم تا عمیق بسته به رسیور

 • اندازه سمعک: بسیار ظریف

Passion

بسیار پر قدرت و در عین حال مخفی. Passion نشان میدهد كه كار های بزرگ از اندازه كوچك بر می آید.

 • دارای قابلیت Wireless

 • دارای قابلیت توانبخشی وزوز گوش

 • محدوده شنوایی: ملایم تا شدید بسته به رسیور

 • اندازه سمعک: نامرئی

In The Ear

سمعك داخل گوشی كه متناسب با كانال گوش و به صورت منحصر به فرد ساخته می شود و صدا های آزار دهنده و نویز های فركانس بالا را از بین می رود.

 • دارای قابلیت Wireless

 • دارای قابلیت توانبخشی وزوز گوش

 • محدوده شنوایی: ملایم تا شدید

 • اندازه سمعک: نامرئی

سری سمعک های Unique (سال تولید 2014)

اواخر سال 2015 معرفی شد و یكی از موفق ترین سری سمعك ویدكس شناخته شده، از ویژگی های منحصر به فرد این سمعك می توان سیستم ضد نویز در محیط های پر سر و صدا اشاره كرد.
این سمعك در سه كلاس 440، 330، 220 و 110 وجود دارد.
سمعك های داخل گوشی UNIQUE بسته به نوع سایز آن نامگذاری می شوند، برای مثال Micro CIC، CIC، XP سمعك های رسیور داخل كانال UNIQUE اگر سایز باتری آن 10 باشد: Passion و اگر سایز باتری آن 312 باشد: Fusion نام دارد. سمعك های پشت گوشی UNIQUE مدل سوپر پاور قوی: Fashion POWER مدل پشت گوشی معمولی: Fashion و مدل پشت گوشی باز (كوچك): Fashion mini

Fashion Power

صدای واضح و طبیعی همراه با تكنولوژی وایرلس كه امكان ارتباط دو گوشی را فراهم میكند.

 • دارای قابلیت Wireless

 • دارای قابلیت توانبخشی وزوز گوش

 • محدوده شنوایی: متوسط تا شدید - عمیق

Fashion

صدای واضح و طبیعی همراه با تكنولوژی وایرلس كه امكان ارتباط دو گوشی را فراهم میكند.

 • دارای قابلیت Wireless

 • دارای قابلیت توانبخشی وزوز گوش

 • محدوده شنوایی: متوسط تا شدید

 • اندازه سمعک: ظریف

Fashion MINI

صدای واضح و طبیعی همراه با تكنولوژی وایرلس كه امكان ارتباط دو گوشی را فراهم میكند.

 • دارای قابلیت Wireless

 • دارای قابلیت توانبخشی وزوز گوش

 • محدوده شنوایی: ملایم تا متوسط - شدید

 • اندازه سمعک: بسیار ظریف

Fusion

با سمعك Fusion تجربه شنوایی مورد علاقه خود را بدست آورید. نویز كمتر و گفتار واضح تر

 • دارای قابلیت Wireless

 • دارای قابلیت توانبخشی وزوز گوش

 • محدوده شنوایی: ملایم تا عمیق بسته به رسیور

 • اندازه سمعک: بسیار ظریف

Passion

بسیار پر قدرت و در عین حال مخفی. Passion نشان میدهد كه كار های بزرگ از اندازه كوچك بر می آید.

 • دارای قابلیت Wireless

 • دارای قابلیت توانبخشی وزوز گوش

 • محدوده شنوایی: ملایم تا شدید بسته به رسیور

 • اندازه سمعک: نامرئی

In The Ear

سمعك داخل گوشی كه متناسب با كانال گوش و به صورت منحصر به فرد ساخته می شود و صدا های آزار دهنده و نویز های فركانس بالا را از بین می رود.

 • دارای قابلیت Wireless

 • دارای قابلیت توانبخشی وزوز گوش

 • محدوده شنوایی: ملایم تا شدید

 • اندازه سمعک: نامرئی